Mønstergård

– Bornholms økologiske landbrug-

Mønstergård har eksisteret siden 1866 og siden 1987 er den blevet drevet af Thor Kure og hans kone. I 1996 på begyndes omlægningen til økologisk landbrug, hvilket indebærer at der ikke bruges ndustrielt fremstillede kemikalier på gården og at krav til dyrenes velfærd er skærpede i forhold til anden landbrugsvirksomhed.

 

Kvæg

Dyrene opholder sig i sommerperioden i og ved fuglereservatet Ølene. Her går dyrene rundt som en stor familie med køer, kalve og avlstyr. I modsætning til de fleste andre kalve der fødes i bl.a.Danmark og fjernes fra deres mødre når de er et par dage, får kalvene lov at nyde mødrenes omsorg og pleje de første 6-8 måneder.

Kvæget overvintrer i gårdens lyse og luftige løsdriftsstald. Her bruges rigeligt med halm til køerne at ligge i.

Vinterfoderet består hovedsageligt af hø som alt sammen fremstilles på bedriften. Dvs. at vi er fuldstændig selvforsynende med foder – også protein. Alt foder er tilpasset dyrenes fordøjelsessystem i modsætning til dyr fodret med store mængder kraftfoder (hovedsagelig korn og importeret GMO-soya)

Halmen og gødningen fra dyrene komposteres i ca. et år, hvorefter det bringes ud på de økologiske marker igen og fremmer livet i jordbunden til gavn for de kommende afgrøder. Dvs. et økologisk kredsløb.

Kødet

Aftagere af kødet er først og fremmest private husstande som typisk køber lidt større portioner i ferskt tilstand direkte fra slagteren. Derudover sælges det i Den Bornholmske Gårdbutik og Høkeren i Årsdale som frostvarer. Enkelte lokale restauranter har kød fra Mønstergård på menuen. Lige nu er det Green Solution House og den guldmærkede Provianten på Gudhjem havn.

I modsætning til stalddyr bevæger frilandsdyr sig meget. Den naturlige motion betyder at dyrene vokser langsommere end dyr der lever tæt inde i stalde –eller på store feedlots i udlandet.

Kødet har typisk en kraftigere smag end dyr der har vokset hurtigt. Derudover er dyrene ikke fede. Til gengæld indeholder kødet ifølge flere undersøgelser flere omega 3 fedtsyrer end staldopfodrede dyr.

Læs mere her

Retur til producenter