Bornholms Kulturuge

 

Dyr fra Hammershuslam og Mønstergård har gennem mange år via afgræsning sat deres spor i den unikke bornholmske natur – lige fra strandenge over klippeløkker til indlandsmoser.

Deltagerne møder i biler ved fuglereservatet Ølene, Kildevangsvej 5, 3751 Østermarie. Her vises og fortælles om naturplejen og de spor som kvæget sætter. Derefter køres samlet til Hammershuslam, hvor Jan Seerup vil vise, hvilke spor især fårene sætter i naturen. Endelig afsluttes ved den producentorganiserede gårdbutik: Den Bornholmske Gårdbutik på Bjergebakkevej 2, Vestermarie, 3700 Rønne, hvor der vil blive budt på smagsprøver og mulighed for at købe produkter med hjem.